Elva valla elanike arv peab kasvama

By ramon

Elanike arvu vähenemine on üks Elva valla väljakutseid ja selle pööramine elanike arvu kasvuks ei ole lihtne ülesanne. Kui arvestada asjaolu, et Eesti elanike arv tervikuna väheneb, siis tuleb meil oma tegevustes olla teistest omavalitsustest samm eespool ja mõelda mõnes kohas ka kastist välja.

Elva valla tänast seisu elanike arvu osas võiks nimetada lootusrikkaks, sest alates valdade ühinemisest ei ole elanike arv tervikuna kahanenud. Maapiirkonnas on alates 2018. aastast õhkõrn kasvutrend (+211) ja linnas on elanike arv püsinud peaaegu samas suuruses (-32). Selline seis (01.01.2021 seisuga) on tänu positiivsele sisserändele, Elva valda tullakse elama rohkem, kui siit ära minnakse. Seda õhkõrna positiivset saldot peab igal juhul hoidma ja toetama konkreetsete tegevustega, mis lihtsustavad Elva valda elama tulekut. Kindlasti ei ole vaja siit järeldada, et Elva vald suhtub siin elavatesse ja siia elama tulevatesse inimestesse erinevalt. Kõik meetmed nagu kogukondade aktiivsemaks muutmine, vaba aja teenuste pakkumine, elukeskkonna investeeringud jne, mis toetavad siia elama tulekut, toetavad ka siin elavaid inimesi. Kuid uute elanike saamiseks on vajalik pakkuda ka konkreetselt suunatud teenust. Kui täna astub vallamaja uksest sisse inimene ja ütleb, et ta on ostmas siia korterit, maja või maatükki ja sooviks konsulteerida nendes küsimustes, siis seda „uue elaniku nõustamise“ teenust eraldiseisvalt me täna ei ole lahti mõtestanud. Registripidaja saab aidata elukoha registreerimisega, planeerimisspetsialist ja ehitusspetsialist annavad nõu ehitamise ehitusega seotud küsimustes, haridusspetsialist lasteaia ja koolikoha küsimustes. Aga teatud juhtudel on just vajalik nn uue elaniku teenus, mida osutab konkreetne töötaja, kelle poole esmaselt inimene suunata. Oleme ju oma arengukavaski võtnud eesmärgi et meie meeskonnas on asjatundlikud nõustajad. Kui me seame uuele vallavalitsusele konkreetse eesmärgi, et meie poole pöörduvad võimalikud elanikud saaksid väga professionaalse ja huvitekitava nõustamise, siis selle korraldamine on täiesti teostatav ka olemasolevate vahendite kasutamisel. On vaja kogu info kokku panna, alates lasteaia koha tasu suurusest kuni sportimisvõimalusteni vallas. Taanis näiteks korraldatakse uutele elanikele ringreis vallas ja uute elanikega tegeleb selleks ettevalmistatud väljaõpetatud ametnik (Kalundborgi omavalitsus). Ikka selleks, et näidata valla võimalusi ja vaatamisväärsusi ning luua hea kontakt vallavalitsuse ja inimeste vahel. Miks mitte seda teha ka Elva vallas?

Piltlikult on see nõustamine sarnane olukorrale, kus klient tuleb panka näiteks kontot avama või laenu võtma ja klienditeenindaja tutvustab talle panga eeliseid teiste ees ja pakub talle välja kõik panga poolt osutatavad ja kliendile sobivad võimalikud teenused.

Üks probleeme, mida vald otseselt ei saa mõjutada on elukoha soetamise finantseerimise raskused. Teatavasti on finantsasutused oma laenupoliitikas väga konservatiivsed. Maapiirkondades asuvate elamute ostmiseks, rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks laenu saamine ei ole nii lihtne nagu Tartus või selle lähiümbruses. Pankade jaoks on probleem maapiirkonna kinnisvara väärtus, mis ei pruugi katta antud laenukohustust täiel määral. Seetõttu jäävad ilmselt mõnedki kinnistud ostmata ja võimalikud uued elanikud või oma elutingimusi parandada soovivad kohalikud elanikud ei saa oma eluolu parandada. Probleemi olemasolu on tunnistatud juba aastaid, aga selle lahendamiseks ei ole riigi poolt veel ühest lahendust. Üks valguskiir on tekkinud. Nimelt on maaeluministeeriumi poolt antud ressurss Maaelu Arendamise Sihtasutusele töötada välja kaaslaenu pilootprojekt, mille kaudu rahastatakse 5 miljoni euro ulatuses elamu ostmist või rekonstrueerimist turutõrkepiirkonnas. Kahjuks Elva vald pilootprojekti piirkonda ei jää, kuid tundub et jää on liikuma hakanud. Me ei saa veel täna rahalist tuge pakkuda, kuid head teenust Elva kui hea elukoha tutvustamiseks küll.

Peame oma teadmiste, kogemuste ja vahenditega looma Elva vallas uute elanike nõustamise teenuse. See on konkreetne tegevus, mis aitab kaasa elanike arvu kasvule.

Maano Koemets
Elva vallavolikogu esimees