See siin on sinu elva vald.

Üheskoos loome parema Elva valla kõigile ning anname elanikele võimaluse valida ja kaasa rääkida viisil, mis päriselt muutust toob.

Sinu Elva vald on

Annikoru Karijärve Pedaste Saare Palupera Neemisküla Konguta Võsivere Lossimäe Mõisanurme Teilma Kõduküla Väike-Rakke Pastaku Suure-Rakke Urmi Kulli Rõngu Tännassilma Utukolga Metsalaane Uderna Paju Pööritsa Rannu Võllinge Koruste Kalme Kirepi Raigaste Aakre Käärdi Lilleküla Atra Palamuste Ridaküla Kaarlijärve Noorma Mäeotsa Kaimi Majala Mäeselja Härjanurme Nasja Vehendi Kurelaane Puhja Sangla Järvaküla Mäelooga Poole Käo Vahessaare Pühaste Mälgi Koopsi Tammiste Rannaküla Ervu Kapsta Vellavere Vihavu Valguta Järveküla Elva linn Kipastu Tilga Tamme Lapetukme Vallapalu Lembevere Purtsi Astuvere Kureküla Rebaste Verevi Hellenurme Teedla Külaaseme Kobilu Poriküla Kureküla Ulila Piigandi Rämsi

Ei ole Elvat ilma suuremate ja väiksemate kohtadeta. Igaüks neist on võrdselt oluline! Üheskoos suudame sinu Elva vallas kõrvaldada puuduseid ning muuta kõik piirkonnad ühtseks ja atraktiivseks kodukohaks praegustele ning uutele elanikele.

Meie eesmärgid

Parem vallavalitsemine

Sinu Elva vallavalitsemine on avatud, kaasav, sõbralik ja professionaalne, mille tagab vallajuhtide ja töötajate suhtumised, hoiakud, teadmised ja oskused.
.

Väärt elukeskkond

Sinu Elva vallas on inimestel hea elada ja töötada. Seega tegeleme hea avaliku ruumi loomisega ning toetame võimalustest lähtuvalt ettevõtluskeskkonda.
.

Suurepärased sportimisvõimalused

Sinu Elva vald on tuntud spordivald, kus on loodud suurepärased sportimisvõimalused. Toetame noortesporti ja hindame spordialade rikkust ja eestvedajate kirglikkust.

Laste ja perede heaolu

Sinu Elva vallas on väga oluline laste ja perede heaolu. Sellepärast arvestame teenuste ja avaliku ruumi arendamisel just Sinu laste ja pere vajaduste ja ootustega.

Tegijad noored

Sinu Elva vallas on noored kaasatud ning teadlikud pakutavatest võimalustest. Keskendume noorte ettevõtlikkuse ja keskkonnateadlikkuse arendamisele.

Tegusad eakad

Sinu Elva vallas toimetatakse väärikatega koos ja nende heaks. Toetame abivajajaid ning peame oluliseks pakkuda võimalusi eakatele aktiivseks tegutsemiseks.

Kogukondlik kultuur

Sinu Elva vallas on oluline toetada kohalikku aktiivsust, loovust ja kultuuri. Loome võimalusi üheskoos tegutsemiseks, rahvakultuuri edasikandmiseks ja arendamiseks.

Tuntud turismisihtkoht

Sinu Elva vallas on hea elada ning me kutsume piirkonda meeleldi ka külalisi. Soovime jagada omanäolist loodust, kultuuri, elamusi ja vaatamisväärsusi ka teistega.
.

Mugavad liikumisvõimalused

Sinu Elva vallas on hästi korraldatud ühistransport, et parandada ligipääsu erinevatele võimalustele, kuid ka selleks, et vähendada ökoloogilist jalajälge.

Kuidas Sina saad muuta Elva valda?

1. Vaata läbi meie eesmärkide kirjeldused ja räägi aktiivselt kaasa, kui näed puuduseid.

2. Tule liitu meie mõttetalgutega ning ole julge enda arvamust avaldades. Head mõtted ja positiivne suhtumine toodab häid tulemusi.

3. Kasuta "Kõlaruumi", et anda enda panus parenduskohtade kaardistamisel.

4. Jälgi meie sotsiaalmeediat ning jaga sõnumit enda kodukoha inimestele. Mida rohkem inimesi räägib kaasa, seda rohkem suudame mõista murekohti ja leida lahendus.

5. Võta ühendust meie liikmetega ning anna konstruktiivset nõu, kui tunned end tugevalt mõnes valdkonnas.

6. Kasuta #sinuelva, kui teed kodukohast pilte, mida oled nõus jagama teiste vallaelanikega. Jälgime teie postitusi ning jagame neid teistega, sest kõikidel peaks olema võimalus näha, milline on sinu Elva.

MEIE VIIMASED TEGEMISED

Loe lähemalt meie blogist

Vallamajanduse osakonna plaanid talveperioodiks ja uueks aastaks

Mööduv aasta on olnud muutlik meile kõigile, ka omavalitsusele. Elva vallamajanduse valdkonna abivallavanemana annan lühikese ülevaate, millised muutused seda valdkonda ees ootavad, mille osas saab vald lubada stabiilsust ning millistel kaalutlustel on erinevad otsused tehtud. Lähtuvalt kinnitatud eelarvestrateegiast ja esimesele lugemisele saadetud 2023. aasta eelarvest, saab välja tuua, et investeeringud teedesse võrreldes varasemate aastatega suurenevad.…

Ülevaade vallamajandusest 

Mõned kuud on uues koosseisus Elva Vallavalitsus ametis olnud ja õige hetk on anda ülevaade vallamajanduse suurematest väljakutsetest ja suundadest.  Möödumas on keskmisest lumerohkem talv, mis pakkus väljakutseid nii teehooldajatele, vallavalitsusele kui ka liiklejatele. Kahetsusväärselt esines samu probleeme, mis ka möödunud aastatel, aga talve jooksul said paljud probleemkohad siiski lahendatud. Kõik talihoolde lepingud lõpevad käesoleva…

Elva valla elanike arv peab kasvama

Elanike arvu vähenemine on üks Elva valla väljakutseid ja selle pööramine elanike arvu kasvuks ei ole lihtne ülesanne. Kui arvestada asjaolu, et Eesti elanike arv tervikuna väheneb, siis tuleb meil oma tegevustes olla teistest omavalitsustest samm eespool ja mõelda mõnes kohas ka kastist välja. Elva valla tänast seisu elanike arvu osas võiks nimetada lootusrikkaks, sest…