Vallamajanduse osakonna plaanid talveperioodiks ja uueks aastaks

By Kristjan Vilu

Mööduv aasta on olnud muutlik meile kõigile, ka omavalitsusele. Elva vallamajanduse valdkonna abivallavanemana annan lühikese ülevaate, millised muutused seda valdkonda ees ootavad, mille osas saab vald lubada stabiilsust ning millistel kaalutlustel on erinevad otsused tehtud.

Lähtuvalt kinnitatud eelarvestrateegiast ja esimesele lugemisele saadetud 2023. aasta eelarvest, saab välja tuua, et investeeringud teedesse võrreldes varasemate aastatega suurenevad. Teede hoolduses suuri muudatusi ei ole tehtud, kuid operatiivsus tööde teostamisel on paranenud. Tolmutõrjet kruusateedel teostatakse ligikaudu 70 kilomeetri ulatuses, teid profileeritakse vähemalt kaks korda aastas (vajadusel ka tihedamalt) ning teeääri niidetakse kaks korda aastas. Analüüsides nii kulutusi kui ka mõjusid keskkonnale on järgmisel suveperioodil plaanis vähendada niidetavaid rohealasid ja osaliselt ka niitmise intensiivsust.

Talvine teehooldus

Läbi on viidud hanked lumetõrje teenuseosutajate leidmiseks järgmiseks viieks aastaks. Hinnatõus selles sektoris on umbes 50%, kuid sellele vaatamata ei tee me hinnaalandust teenuse kvaliteedile. Pigem vastupidi – võrreldes varasemaga esitasime suuremad nõudmised tehnikale ja reageerimisajale. Suurim muutus uues lepingus Elva linna teeninduspiirkonnas on III järjekorra kaotamine ehk alates eesseisvast talvest teostatakse kõikide Elva linna ja selle lähiümbruse tänavate hooldus vastavalt seisunditasemele ja kasutamisintensiivsusele. Elva linna tänavate hoolduses on nõutud ka rohkem kaasaegset tehnikat kui kunagi varem. Tehnika on kohal ja oleme talveks valmis!

Alevikes ja hajaasustuses teostavad kõikides piirkondades teede lumetõrjetöid samad teenuseosutajad, kes eelmiselgi aastal. Nõutud on aga rohkem võimsamaid traktoreid kui varasemalt ning eesmärk on jätkuvalt puhastada teed lumest 12 tunni jooksul. Kindlasti pakume teenust jätkuvalt ka erateedel majapidamisteni, kus elatakse. Selleks, et lumetõrje teostamisega ei tekiks probleeme, palun vaata, et Sinu kodutee koridor oleks okstest vaba ning takistused tähistatud helkurpostidega.

Valgustus

Tänavavalgustuse massilist piiramist meil vaatama kahekordistunud kuludele plaanis ei ole. Küll aga saab olema osaliselt lühendatud sporditaristu ja mõne kergliiklustee öine valgustusperiood, näiteks saavad mõned objektid olema valgustatud kuni kella 23.00ni ja alates kella 05.00st.

Jõulukaunistused paigaldame enamjaolt nii nagu eelmisel aastal, kuid suuremaid investeeringuid mõistagi selles valdkonnas planeeritud ei ole.  Aastavahetuse ilutulestikku omavalitsuse kulul sel aastal planeeritud ei ole. Kaalutlusi selliseks otsuseks oli mitmeid – omavalitsuse mõistlik raha kulutamine, keskkonnahoid, häiringud lemmikloomadele, sõjapõgenike heaolu jne.

Kristjan Vilu,

Elva valla abivallavanem