Veelgi kogukondlikum vallavalitsemine

By ramon

Piirkonnakogud on samm kogukondliku omavalitsuse suunas, kus vallavõim ei kaugene elanikust, vaid tuleb veelgi lähemale kui seni. Aga see samm nõuab suuremat pühendumist nii vallaelanikelt kui uuelt volikogult ja vallavalitsuselt.

Kõik on nõus, et avatud vallajuhtimiseks tuleb kogukondadega suhelda ja nende häält kuulda võtta. Aga kuidas seda teha praktikas, mitte sõnades. Täna me oleme ühe uue kogemuse võrra rikkamad kui 2017. aastal. Meil on neli aastat toiminud piirkonnakogud, mis lõpetavad oma tegevuse valimistulemuste väljakuulutamisel oktoobris. Piirkonnakogude moodustamine põhines soovil, et iga valla piirkonna elanike, ettevõtjate ja vabaühenduste hääl oleks ka uues suures omavalitsuses kuulatud ja arvestatud. Kuidas hinnata piirkonnakogude tehtut? Oli häid näiteid süsteemsest koostööst vallavalitsusega, mis oli tulemuslik, oli näha ka tegevusetust ja vähest usku kogukonna esindamisse piirkonnakogu kaudu. Ka vallavõimu poolelt ei sujunud kõik alguses tõrgeteta. Tänaseks on volikogu otsustanud, et piirkonnakogud jätkavad tegevust ja see on väga suur võimalus liikuda edasi avatud vallajuhtimisega praktikas. Mina näen piirkonnakogude uuendatud ja ühtsetele alustel süsteemiga jätkamises väikest, kuid kindlat sammu kogukondliku omavalitsuse loomise suunas. Sellise omavalitsuse suunas, kus inimesed ja vallavõim valitsevad valda koos.

Maano Koemets
Elva vallavolikogu esimees