Kogukondade turvalisus

By ramon

Minu jaoks on kõige südamelähedasem teema kogukondade edendamine, lõimimine ning ühtsustunde loomine erinevate huvigruppide vahel. Eriliselt pean oluliseks kogukondliku turvalisuse arendamist, läbi mille loome oma elanikele, nii noortele kui täisealistele, elamiseks piirkonna, kus on tõeliselt hea elada. Heaolu on ju teadupärast näitaja, läbi mille saame hinnata inimeste vaimset, füüsilist ning sotsiaalset tervist. Kõigi nende maksimaliseerimiseks on tarvis viia elukeskkond vastavusse elanike vajaduste ja soovidega.

Maapiirkonnas loob turvalisustunnet juba ka bussipeatustesse valgustite paigaldamine. Saavutasime valgustite paigaldamise võimekuse Kirepi aktiivgrupiga elurõõmsat kampaaniat ellu viies ning läbi selle Elva valla kaasavas eelarves piisaval hulgal toetushääli kogudes 2019. aastal.

Olles Kirepi küla põliselanik, olen läbi aastate näinud kohalike elanike, ka mu enda, ponnistusi, püüdmaks saavutada eeskätt lastele ja noortele turvalisemad liikumistingimused küla läbiva Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres. Aasta-aastalt tiheneb liiklusvoog Tartu-Valga maanteel. Rõngut ja Elvat ühendava maantee äärde on koondunud suur hulk majapidamisi ning ainuüksi 26% Kirepi elanikest on lapsed.  Näeme ja kogeme kohalikena tihti, kuidas jalakäijad või ratturid püüavad autodevoolu kõrval võimalikult suurt distantsi hoida, et vältida veokite tuules tasakaalu kadumist või keerisena lendlevat tolmu, vett. On perioode, kui teel juhtub lihtsalt liiga palju liiklusõnnetusi. Seda osalt ka põhimaanteelt ohtrate mahasõitude tõttu. Püüan hoida positiivset mõttemustrit, millega sisendan endale, et minu laps liikleb teepeenral sel ajal, kui parasjagu õnnetust ei juhtu. Naaberkülades on ka juhtunud, et lapsed jõuavad koju, saapad põlvini porised, sest julgem oli kõndida künnipõllul. Peamiseks turvalisuse tagamise meetmeks ongi siiani lapsevanemate poolne järjepidev ettevaatusele manitsemine, kuna paraku riiklikul tasemel on nii kiiruspiirangut kui kergliiklus- või kogujatee loomist (veel) asjatuks peetud.

Soovin toetada turvalisust käsitlevaid kodanikualgatusi ning panustada üle Elva valla esmavajalike ohutute liikumisvõimaluste loomisesse. Seetõttu kandideerin volikokku just Sinu Elva vald valimisliidu nimekirjas – sest meie loome kergliiklusteede võrgustiku rajamise plaani ning ehitame igal aastal mõne olulise lõigu kergliiklusteid.

Marju Jõks

Kirepi külavanem