Valikuvõimalustega tulevikku

By ramon

Õpetaja mõjutab igavikku, ta ei saa kunagi öelda, kus tema mõju lõpeb…(Henry Brooks Adams)

Mina pean oluliseks inimlikkust ja usun, et inimene saab õnnelik olla vaid siis, kui teeb rahulolutunnet pakkuvat tööd ning saab aru, milleks ta siia maailma on sündinud.

Mina oma igapäevaelus tööl seisan selle eest, et Puhja Kooli noored saaksid võimalikult mitmekesise valiku huvipakkuvatest tegevustest, mis täiendavad formaalharidust ehk teisisõnu mitteformaalharidusest. Valikuid pakkuv huvitegevus annab eduelamuse, arendab loovust ning eneseteadlikkust ning kindlasti avab võtme tulevikku. Kutsun õpilasi üles mugavustsoonist väljuma öeldes jah asjadele,  mis esmapilgul sageli pingutust nõudvad näivad. Igaühe jaoks on kõik võimalik, kui me lubame muutustel enda ellu tulla. Tänased valikud viivad meid homsesse, aga järjest enam muutuvas maailmas  ajatakse inimesi, kes on ennastjuhtivad, julged, ettevõtlikud ja terved. Põhikool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab õpilaste karjääriteenuse (karjääriõppe,  info ja nõustamise), kuid karjääri kujundamine on isiklik õppimise ja arenemise protsess, mis kulgeb läbi kogu elu.

Enese avastamiseks on  mõistlik lugeda, kuulata vanemate inimeste lugusid, avastada kreatiivsete tegevuste ja valikuid pakkuvate videoklippide kaudu maailma. Mitte karta teistest erinevaid valikuid teha- julgeda olla mina ise. Inimese aju töötab täisvõimsusel , kui tal oleks võimalik töötada ja õppida õues. Kodutütarde juhina olen tõdenud, et maailma avastamine läbi meeskondlike interaktiivsete tegevuste loob hea enesetunnetuse, aitab leida uusi sõpru ja märgata abivajajaid,  õpetab olema tänulik ja ennast analüüsiv.

Tuleviku perspektiivis on just kujutlusvõime, leiutamine, vanast uue loomise oskus, ettevõtlikkus ja innovatsioon olulised, et oskaksime aidata noorel inimesel oma unistusi ellu viia ja areneksime ka ise. Laseme  noortel valida, mis sest et meie arvates valivad valesti, just vabadus ja julgus eksida on need, mis eneseleidmiseni viivad. Noorel on hirm vale valiku ees, sest meile ei meeldi end panna ebameeldivasse olukorda. Karjäär on inimese elukestev areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas.

Kutsun üles kõiki meie valla ettevõtjaid ja lasteasutusi koostööd tegema, et kujundaksime oma valla noortes ettevõtlikku ja positiivset eluhoiakut. Kui  väärtustame ennast ja teisi enda kõrval, siis muutub meie elukeskkond terviklikumaks ja tervislikumaks.

Ülle Närska

Puhja Kooli loovjuht