Lisabussid parandavad transpordivõimalusi

By Priit Värv

Elva vald on pindalalt 732 ruutkilomeetrit. Kui kaardil tõmmata sirge joon ühest otsast teise siis kõige kaugemad punktid on üksteisest umbes 48 kilomeetri kaugusel, kuid väiksemate keskuste kauguseks on valdavalt 10-15 kilomeetrit. Ühelt poolt justkui suur vald aga samas ka mitte. Liigun igapäevaselt praktiliselt kõikides piirkondades ning minule tundub, et kõik kohad kuhu tahad jõuda on maksimaalselt 15 minuti kaugusel. Kõigil ja kõikjale on vaja liikuda- trenni, poodi, arsti juurde, huviringi või sõpradega kohtuma. Arvestades, et ühistransport teeb rohkem peatusi ning kulgeb keskmisest madalama kiirusega, võiks seada eesmärgiks 30 minutit sihtkohta või järgmise bussini. Ma arvan, et see on hea eesmärk, mille poole püüelda. Täiendavad vallasisesed liinid annavad oluliselt parema ja paindlikuma liikumise üle terve valla.

Soovime, et kõikide piirkondade inimestele oleksid kättesaadavad võimalused mida pakutakse erinevates keskustes. Selge on, et igasse nurka me ei jõua ja polegi vajadust jõuda, kuid on vaja põhjalikult selgeks teha reaalne vajadus, pakkuda lahendus ning tagada ka lisaliinide korraldamine.

Oleme püüdnud kaardistada olemasolevaid võimalusi, täiendamise vajadust ning arvestanud, milline võiks olla kulu suurusjärk olukorra parandamiseks. Algne mõte on olnud niinimetatud „hop-on hop off“ bussid, ehk siis kindlaid marsruute liikuvad väikebussid, mille liikumist on võimlik interaktiivselt nutiseadmest jälgida, endast märku anda ja nö õigel ajal kinni püüda ja peale minna. Lihtsustatud ülesandena arvestasime, et kaks bussi liiguvad pidevalt tööpäeviti kella kahest kuni kaheksani mööda valda ringi. Kulu selle mõtte realiseerimiseks on ühe bussi kohta 60-70 000 eurot aastas ning meie arvestuste kohaselt võiks kaks bussi katta kogu Elva valla vajaduse. Kokku 140 000 eurot aastas on kulu, mis on kindlasti mõistlik teha, et tagada teenuste parem kättesaadavus kõikides piirkondades elavatele inimestele. Kuna enim teenuseid on Elva vallas koondunud Elva linna siis on ka liikumised suunatud valdavalt Elva suunas ja tagasi, kuid peaks tagama ka liikumise Palupera – Rõngu – Rannu – Väike-Rakke – Puhja – Ulila vahel mööda põhi- ja tugimaanteid. Palju tööd on reaalse lahenduse osas veel ees, kuid juhul kui antakse võimalus, siis usun, et esimesed liinid võiks käima panna juba 2022. aastast. Selge, et lisatavad bussid ei hakka kohe vurama pilgeni täis, sest senini puudub harjumus ning võimalus vajab juurutamist. Peame jõudma selle infoga iga pereni ning tõestama, et see on kindel ja järjepidev võimalus, millega inimesed saavad arvestada.

Koos liikumisvõimaluste parendamisega seome Elva valla erinevaid piirkondi kui tervikut. Võimaldame inimestel mööda koduvalda mugavamalt liikuda ning tagame parema teenuste kättesaadavuse.

Priit Värv

Elva vallavolikogu liige