Sinu Elva ujulast

By Marika Saar

Seekordsete valimiste põhiteemaks on tõstetud Elvasse ujula rajamine ja Verevi detailplaneeringu teema.

Verevi detailplaneering on kehtestatud ja oleme seisukohal, et see annab meile tulevikuks rannaala atraktiivsemaks tegemiseks või rannahoone rajamiseks oluliselt paremad võimalused kui varasem planeering. Kuid me ei toeta planeeringuga võimaldatud mahu täis ehitamist, mida ujula rajamine randa eeldaks. Me ei toeta ka planeeringu tühistamist, mis tähendaks tagurlikku tegevust ja raja raiskamist, et juba suurendanud planeeringuala vähendada.

Meie meeskond vaatab ujula võimalikkuse ja tuleviku osas pigem alternatiivsete asukohtade ja lahenduste poole.

Esmalt on võimalus ehitada ujula uue spordihoone juurde. Asukoht looks suurt lisandväärtust spordihoonele ning Elva elanikule. Turistide huvi on arvatavasti pigem tagasihoidliku mõjuga ning võib arvata, et erasektori investeerimishuvi pelgalt ujulasse ei ole kuigi tõenäoline. Sellega seoses kaasnevad vallale nii investeeringukohustus kui tegevuskulude katmine, mille jaoks on võimalik leida vahendeid ainult teiste planeeritud investeeringute ärajäämise arvelt ning muude valdkondade kulude kokkuhoiu arvelt. Milliste, on valikute küsimus.

Teine variant on paljuräägitud „tondilossi“ kinnistu. Ujula asukohtade ja tasuvuse analüüsis oli antud asukoht heal positsioonil. Võimalik kontseptsioon oleks suurejooneline, looks Elva linnale lisandväärtust ja on hea juurdepääsetavusega nii Elva rahvale ning turistile. Kinnistu omanikuks on ettevõtjad, kellega on arutatud võimaliku spaahotelli ja ujula rajamist ning huvi investeerimise vastu on omanikel olemas, kuid nad ei soovi seda keskust ise opereerida ning operaatori otsingud pole senini tulemust andnud. See on variant, mille õnnestumisele saavad ka vallajuhid läbi aktiivse suhtluse ja arutelude kaasa aidata. Peame seda varianti väga mõistlikuks ning kindlasti oleks see piirkonna mõistes kõrge potentsiaaliga.

Kolmas variant on Tartumaa Tervisespordikeskuse kõrval, kus varasemalt asus legendaarne „Tiiru baar“. Hetkel kehtiv planeering võimaldab sinna kahekorruselist hotelli rajada, kuid planeeringut muutes ja ehitusala suurendades on võimalik sinna spaahotell koos ujulaga rajada. Meie hinnangul oleks ka sellel asukohal suur potentsiaal ning uuenev rahvusvaheline laskekeskus ning spaahotell täiendaksid üksteist oluliselt. Tegemist saaks olla ainult erasektori investeeringuga. Vald saaks panustada projekti sellega, et suunata lapsed sinna ujumisõppesse ning looks korralikud kergliiklusteed tervisespordikeskuse ja Elva linna ühendamiseks.

Ujula rajamine on üks Elva linna ja selle lähimate piirkondade elanike suurim unistus ja lootused selles osas on tulevastele volinikele ning vallavalitsusele ülimalt kõrged. Kindel on see, et selles osas on suur töö ees ning vaba raha selleks vallaeelarves järgnevateks aastatakse ei ole. Võimalused on tegelikkuses piiratud ka nendel valimisnimekirjadel, kes lubavad loosunglikult ujula igal juhul valmis ehitada nelja aastaga.  Igatahes on ujula teema, mis peab varem või hiljem lahenduse saama ja lahenduse jaoks on vaja teha palju tööd ning võimalik, et ka raskeid otsuseid.