LIVE 2. Kogukondlik kultuur: küsimused ja vastused

By Marika Saar

Valimisliidu Sinu Elva vald LIVE 2 teemaks oli kogukondlik kultuur ning rääkisime kogukondade aktiviseerimisest, koostööst rahvamajadega, raamatukogudest ja rahva- ja pärandikultuuri hoidmisest ja esitlemisest.

Aktiivsed inimesed leiavad kultuuri ja kultuuri tegemise ise üles, kuidas saame eemale jäänud, tagasihoidlikumad inimesed kaasa võetud?

Arvame, et aktiivsetel inimestel on ka oma roll tagasihoidlikema kaasa tõmbamistel. Kui sa plaanid minna mõnele üritusele, uuri, kas naaber või sõbrad ka tulemas on ning utsita ka neid, kes vajavad kaasa kutsumist. Oluline on, et me suudaksime pakkuda erinevaid üritusi erinevatele sihtrühmadele ning valik oleks mitmekesine.  Tuleb käia ringi lahtiste silmade ja kõrvadega. Kuulama, mida inimesed soovivad. Hea mõte on viia läbi kord aastas küsitlus, milliseid esinejaid soovitakse näha kuulda ja millised kultuurivaldkonnad võiksid olla paremini kaetud. See annab jõudu korraldada põnevamaid ja kvaliteetsemaid sündmusi, mis loob paremad võimalused kogukondade ja valla arenguks, annab hoogu  turismile ning toetab kohalikku ettevõtlust.

Kuidas inimene just Sinu üritusele saada? Mis on see võlurohi?

Teha teadlikult ja nutikalt turundust, et info jõuaks inimesteni. Hästi töötab otseturundus ehk siis suhtlemine inimestega. Vajadusel tulebki võtmeisikud läbi helistada ja eha eelteavitust, et selline äge üritus on tulemas.  Kui korraldad üritusi südamest, hea esinejaga ja suunates turunduse sihtgrupile, siis leiavad inimesed info üles ja tee saali. 

Elvas seisab postipoiste elamu algkooli kõrval, et kas sellega on vallal või Sinu Elva vallal mingit plaani? Muuseumi kontekstis?

Hoonest kuulub vallale ainult pool ning märtsikuu volikogus on eelnõu, mis teeb ettepaneku see valla poolne osa maha müüa. Muuseumiks on see hoone selgelt liiga väike. Loodame, et uue hoone omanikuga on võimalik saada kokkulepe, et see ajalooline hoone asukoht saab tähistatud. 

Kuidas on plaan veel paremini jõuda kõigi valla elanikeni, et teada saada nende murekohad, miks info nendeni ei jõua või küsida, mis kultuuri nad ootavad? 

Loodetavasti juba sel sügisel on võimalik  korraldada laiapõhjaline küsitlus, et saada teada elanike soovidest. Soovime, et see küsitlus ei jääks ainult veebipõhiseks ning me jõuaks erinevate inimesteni. Julgustame kõiki inimesi pöörduma kultuurijuhtide, raamatukogutöötajate, vallaametnike poole, et oma soovidest märku anda. Ainult nii saab luua sellist kultuuri, mida kogukond soovib!

Live ülekannet saab järgi vaadata siinhttps://www.facebook.com/100731965205154/videos/4180809065276479