Sidusad ja tugevad kogukonnad on mõnusa maaelu võti

By Marika Saar

Kogukond on kui pere, kus üksteist toetatakse ja tehakse pingutusi, et kõigil oleks hea. Teame kõik ju Eesti vanasõna “Kus viga näed laita, seal tule ja aita”. Mulle meeldib mõelda kogukonnast, kui inimestest keda on kokku toonud ühised väärtused ja eesmärgid, ning nad on nõus panustama koostöösse ilma selle eest otsest kasu saamata. Ehk siis järgides mõtet “Ma teen seda sellepärast, et teisiti olla ma ei saa”.

Vaadates tähelepanelikult ringi, siis märkame, et tegelikult on kogukonnad need, kes saavad aasta küla tiitli, hoiavad kohalikku kultuuripärandit, rajavad küladesse mänguväljakuid, lahendavad sotsiaalseid või ühiskondlikke probleeme, korraldavad ühistegevusi, peavad poodi jne.  Hoolimine, üksteise võimestamine ning ühiste eesmärkide nimel koos pingutamine loob meile kõigile paremad võimalused. Tänu sellele on lastel rõõmus ja võimalusterohke lapsepõlv, hoitud ja kaasatud eakad. Erinevad piirkonnad on elujõulised ning ühtehoidvad.  Külad, alevid ja avalik ruum on saanud kauniks ning turvaliseks elukeskkonnaks.
Muutused ja maailma parandamine algab ikka meist endist. Selleks on vaja julgust ja tahet. Julgust võtta vastutust selle eest, et tulevik oleks meile kõigile parem ja tahet seda ellu viia.
Elva vallas on palju julgeid ja teotahtelisi inimesi. Meil on tublid külakogukonnad, vabaühendused ja ettevõtted, kes on panustanud meie piirkonna arengusse. Igaüks omal moel ja võimaluste piires.

Üldine poliitika ja tulevikutrendid  näitavad, et järjest rohkem oodatakse kogukondadelt ja küladelt aktiivset osalemist kohalikes  otsustusprotsessides.  See on hea võimalus kaasa rääkida piirkonna arendamise protsessis  ja ressursside paremal kasutamisel.
Meie sooviks on luua hästi toimiv ja üksteist toetav koostöö erinevate kogukondadega.

Toetame kogukondade ühistegevusi ja algatusi, mis loovad uusi väärtusi ja aitavad lahendada hädavajalike probleeme, olgu nendeks siis igapäevane asjaajamine või kogukonna jaoks olulise teenuste või  investeeringute võimaluse leidmine.

Siinkohal kutsungi meid kõiki olema aktiivsed kodanikud ja panustama kodukoha arengusse, siis on meil nii külas, alevikus, linnas ja  kogu vallas rohkem põnevaid tegevusi, tugev kogukonna tunne ja tugevam side külade, kogukondade, ettevõtete ja inimeste vahel.

Meelis Külaots
Kogukonna edendaja